MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Ở LỚP 5 – 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON

Trong hệ thống giáo dục thì giáo dục mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân, là nền tảng đầu tiên của ngành Giáo dục đào tạo. Chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non tốt có tác dụng rất lớn đến chất lượng giáo dục ở bậc học tiếp theo.

Giáo dục mầm non có mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng nhằm giáo dục toàn diện cho trẻ về thể chất, tình cảm, đạo đức, thẩm mỹ, trí tuệ là cơ sở để hình thành nên nhân cách con người và chuẩn bị những tiền đề cần thiết cho trẻ bước vào trường tiểu học được tốt.

Như Bác Hồ kính yêu đã nói: “ Giáo dục mầm non tốt sẽ mở đầu cho một nền giáo dục tốt”. Trường mầm non có nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục các cháu, bồi dưỡng cho các cháu trở thành người công dân có ích.

Xem thêm : MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM Ở LỚP 5 – 6 TUỔI TẠI TRƯỜNG MẦM NON

Thấy rõ tầm quan trọng của bậc học mầm non, những năm gần đây Bộ Giáo Dục và Đào Tạo luôn chú trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục và coi chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ là một trong những vấn đề quan tâm hàng đầu đối với bậc học mầm non. Đối mới chương trình giáo dục mầm non là đổi mới về nội dung, hình thức, nâng cao phương pháp giảng dạy học theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong hoạt động học tập mà phương pháp dạy học là cách thức hoạt động của giáo viên trong việc tổ chức hoạt động học tập nhằm giúp học sinh chủ động đạt các mục tiêu dạy học.Như chúng ta đã biết dạy học là quá trình tương tác qua lại giữa giáo viên
và học sinh, khi đó học sinh dưới sự hướng dẫn của thầy, cô có thể tìm ra, khám
phá ra những tri thức mới mà bản thân còn chưa biết hoặc chưa rõ, hình thành
những thói quen tư duy độc lập, sáng tạo. Phát triển toàn diện các kỹ năng sống
và những phẩm chất đạo đức phù hợp với chuẩn mực xã hội.
Bản thân là một giáo viên tôi hiểu rất rõ về trách nhiệm của mình, tôi luôn
muốn học sinh của tôi được trải nghiệm, tư duy, được tìm tòi những gì mà trẻ còn
chưa biết trong cuộc sống một cách thoải mái, không gò bó. Vậy làm thế nào để
có thể thục hiện điều đó? Tôi đã suy nghĩ và trăn trở rất nhiều và lời giải đáp của
tôi đã có khi tôi được tham gia lớp tập huấn tại Tỉnh . Tham dự lớp tập huấn này
tôi đã được các giảng viên giảng giải rất tỉ mỉ, kỹ kàng, ngoài ra chúng tôi còn
được dự những tiết thực hành rất sinh động áp dụng phương pháp dạy học lấy trẻ
làm trung tâm mà tôi nghĩ đó chính là động lực để tôi thay đổi cách nhìn, cách
nghĩ về vai trò của bản thân trong hoạt động dạy học. Tôi đã tham khảo một số
tài liệu và cũng tìm hiểu về phương pháp dạy học lấy trẻ làm trung tâmTôi phải
làm thế nào để học sinh của tôi cảm thấy thoải mái trong các hoạt động mà vẫn
đạt được kết quả như mục tiêu đề ra.

nguoianhem
Kinh Nghiệm Dạy Trẻ Học

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *